Contact Us

 

 

 

 

ติดต่อสอบถาม หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่นี่
 

4, 4/1-2 ปากซอยเพชบุรี 13 ถนน เพชรบุรี

แขวง ถนนพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

 
BANGKOK BEAUTY CENTER 4, 4/1-2

Phetchburi 13, Phetchburi Rd., Rajthevi,

Bangkok THAILAND 10400

 
Tel. 0-2252-1275, 0-2251-8078, 0-2253-4102

Fax. 0-2251-8552 Email. info@BangkokBeautyCenter.com

Facebook : BangkokBeauty , Bangkokbeautycenter

www.BANGKOKBEAUTYCENTER.com