เคาเตอร์กระจก ขนาด 2 ม.

เคาเตอร์กระจก ขนาด 2 เมตร