เครื่องอบ Chromo Mist

เครื่องอบ Chromo Mist Streamer and Dryer (สำหรับทำเคมีต่างๆ)